Mundo 3D Printing wil zich in de professionele markt van de maakindustrie onderscheiden door uitsluitend te werken met de meest moderne 3D Print technieken. Hierbij is het doel om dicht bij de locatie waar de onderdelen nodig zijn de producten te maken om zodoende transport en logistieke kosten zoveel mogelijk te beperken. Snel, nauwkeurig en betrouwbaar leveren blijft daarbij het devies.

Mundo 3D Printing verwacht dat door de toenemende verandering in de markt de seriegroottes steeds kleiner worden en enkelstuks “customized” productie steeds belangrijker wordt. Mundo 3D Printing is daarvoor optimaal geoutilleerd en zal deze trend ook nadrukkelijk blijven volgen.